Naast een groot aantal particuliere archieftoegangen zijn er bij het HCO ook weer een aantal nadere toegangen op geboorteakten van de Burgerlijke Stand verschenen:

Ambt Hardenberg, 1819 – 1830
Stad Hardenberg, 1838 - 1902

Deze nadere toegangen kunnen geraadpleegd worden via hun website en via wiewaswie.nl.