Het was gisteren weer #Openbaarheidsdag! Algemeen Rijksarchivaris Marens Engelhard van het Nationaal Archief verbrak de zegels van stukken over de rellen van ’66 in Amsterdam, en over het oorlogsverleden van Aantjes.
Klik hier voor een overzicht van de vrijgegeven archieven.