Met enige trots complimenteerde Cees Heystek, voorzitter HCC!genealogie zijn bestuur. Want eind december bereikten ons dit bericht:

HCC!genealogie houdt zich bezig met het in kaart brengen van de stamboom van een familie en verhalen waar de familieleden mee bezig waren of zijn. Dat doet de Interessegroep al vele jaren heel goed. Toch zag men mogelijkheden om leden nog beter van dienst te zijn. Het gebruik van sociale media is inmiddels gemeengoed geworden en zorgt ervoor dat een overleden gebruiker daarvan eeuwig online bestaat. Tenzij stappen worden ondernomen om het profiel van de betrokkene van de diverse sociale media te verwijderen. Een digitaal testament biedt nabestaanden de mogelijkheid online zaken netjes af te ronden. HCC!genealogie ontwikkelde hiertoe een Sociale Media Testament en stelt dat gratis ter beschikking, inclusief het advies waar men dit testament kan laten bewaren. Met het Sociale Media Testament en de publiciteit er om heen is HCC!genealogie niet alleen vernieuwend bezig maar onderstreept ook dat HCC het digitale leven gemakkelijker en veiliger maakt.

Met veel genoegen feliciteer ik HCC!genealogie dan ook met de benoeming van groepering van de maand januari 2018!

Namens het Hoofdbestuur van HCC!

Hans van Kleef, voorzitter