Gebruikers blijven het hackers makkelijk maken met domme wachtwoorden.
Lees verder op AG Connect.