De genealogische collecties op microfiches en microfilm van het Nationaal Archief worden gedigitaliseerd en zijn vanaf 1 januari 2018 online of in de studiezaal te bekijken. De verfilmde collecties van het Nationaal Archief worden gefaseerd uit de bronnenzaal verwijderd. De CBG-collecties blijven vooralsnog wel in de bronnenzaal.


Digitalisering

De laatste jaren worden steeds meer archieven gedigitaliseerd waardoor ze beter toegankelijk en doorzoekbaar worden. Zoals archieven van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters en militaire stamboeken. Nu zijn ook de genealogische collecties aan de beurt.