Per 1 januari 2021 wordt het gemeentearchief van Schouwen - Duiveland onderdeel van het Zeeuws Archief.

 

Dat heeft de gemeenteraad tijdens de raadszitting van 26 oktober besloten. De studiezalen en de archieven blijven in Zierikzee. Het gemeentearchief wordt een dependance.
Een motie van Christen Unie, CDA, VVD en Leefbaar Schouwen-Duiveland werd aangenomen, waarin het college van burgemeester en wethouders nadrukkelijk werd verzocht om een archivaris met standplaats Schouwen - Duiveland te behouden.