In 1810 werd Nederland toegevoegd aan het Franse Keizerrijk. Voor het eerst moesten Nederlandse jongens zich melden voor hun dienstplicht. Om beter toezicht te hebben op wie gerekruteerd moest worden, voerde Napoleon de Burgerlijke Stand in. Een deel van de soldaten ging mee op veldtocht naar Rusland.

Mijn Stad Mijn Dorp publiceerde er een verhaal over.