Het Stadsarchief Rotterdam heeft zijn aanbod aan open data fors uitgebreid. Waren tot voor kort alleen de gegevens van de burgerlijke stand Rotterdam (geboorten, huwelijken en overlijden) als open data beschikbaar, nu bieden we ook de rest van de digitaal ontsloten historische persoonsinformatie op die manier aan.

De beschikbare sets zijn toegankelijk via de open dataportal van het beheersysteem Mais Flexis. Aangezien aanvullingen en wijzigingen direct worden verwerkt, kan de gebruiker op dit portaal altijd de actuele bestanden vinden.

De huidige datasets omvatten in totaal 11.143.177 persoonsvermeldingen, afkomstig uit onder meer de burgerlijke stand en de doop-, trouw- en begraafboeken van Rotterdam en enkele omliggende gemeenten. Dankzij het Vele Handen-project zal daar binnenkort nog een grote hoeveelheid gegevens uit het Rotterdamse bevolkingsregister aan worden toegevoegd.

Het Stadsarchief Rotterdam wil graag dat content ter beschikking wordt gesteld aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Optimaal gebruik van onze bronnen is wat we nastreven. Dit betekent in de huidige digitale samenleving dat je dit ook doet via open data. Een recent voorbeeld van gebruik van onze data is de app ‘Straatnamen van Rotterdam’.

Meer informatie is te vinden op de webpagina over open data, elders op de site van het archief.