Het Gelders Archief heeft een aantal archieven recentelijk geïnventariseerd en waarvan de toegang sinds kort op haar website staat. Het betreft:

0403 Heerlijkheid Heumen en Malden
De inventarisator trof een een kleine hoeveelheid rekeningen aan van de plaatselijke gemeenschap van Heumen en Malden (zie foto). De inwoners wilden een vergoeding krijgen voor de begeleiding van Karel van Lotharingen (1712-1780), landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden. In de rekeningen zitten specificaties van de aantallen paarden en mensen die hieraan te pas kwamen.

0442 Huis Wilp
Het gaat om een één leenboek.

0780 Voogdijraad te Arnhem
Voogdijraden adviseerden de rechter in onder andere voogdij- of alimentatiezaken, zorgden dat kinderen opgevangen werden en regelden de ondertoezichtstelling van minderjarigen. Dit archief is beperkt openbaar.

3289 Ambtenarengerecht te Arnhem
Ambtenaren konden bij het Ambtenarengerecht in beroep gaan tegen besluiten van de overheid als werkgever, waardoor hij/zij rechtstreeks in zijn/haar belang werd getroffen. Denk hierbij aan inschaling in de salarisschalen, vergoeding voor studies, geschillen over declaraties, weigering van een vast dienstverband e.d.. Dit archief is beperkt openbaar.