Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIHM) in Den Haag stelt meer dan duizend historische luchtopnamen gratis beschikbaar. De foto's laten zien hoe stedn en dorpen in ons land er in de jaren '20 en '30 van de 20e eeuw uitzagen.

Onder de afbeeldingen bevinden zich bizondere opnamen. Urk en Marken zijn te zien toen het nog eilanden waren. De Rotterdamse binnenstad van voor het bombardement is eveneens in beeld gebracht, net als het nieuw opgeleverde Olympisch stadion in Amsterdam, het afgebrande stadhuis van Leiden en het Amsterdamse Paleis van Volksvlijt voor en na de brand van 1929.

Van militair belang
Alle opnamen zijn gemaakt door de Luchtvaartafdeeling, de voorganger van de Koninklijke Luchtmacht. Die had vanzelfsprekend bijzondere interesse in de infrastructuur die van militair belang is: forten, bruggen, sluizen en havens. Dirk Janse, specialist beeldcollecties bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie: "In depots ligt zoveel prachtig materiaal. Die beelden verdenen het ook buiten eigen kring bekend te worden. Het op internet vrijgeven is een goede manier om dat te bereiken en sluit aan bij de trend rond open data waarbij veel musea en archieven hun collecties digitaal en in hoge resolutie gratis aanbieden".

De beeld zijn kosteloos te downloaden op Flickr, wikimedia en de beeldbank van het NIHM.

(tekst: Magazine Monumentaal)