Hans Mol en Mark Raat van de Fryske Akademy zijn bezig met het in kaart brengen van de eigenaren en bewoners van de panden in de Friese elf steden: klik hier.
De stad Dokkum is als eerste klaar en de resultaten zijn te zien op Hisgis: klik hier.

Ook Workum zal in kaart worden gebracht. Tussen 1633 en 1914 zijn er jaarlijks lijsten gemaakt met namen van de eigenaren en de bewoners van de huizen. Deze zijn nu voor een deel gedigitaliseerd.