De voorzitters van de Nederlandse Genealogische Vereniging, Hollandse Vereniging voor Genealogie, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, HCC afd. Genealogie, Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) en de Vereniging Veluwse Geslachten, samen vormend het 'voorzittersoverleg Grote Genealogische Organisaties' hebben een verzoek bij de archiefwereld neergelegd, waarin is aangegeven welke bronnen bij voorkeur met prioriteit zouden moeten worden gedigitaliseerd. Het gaat hierbij met name om de 17e- en 18e- eeuwse belastingbronnen. Ook de Volkstelling van 1795 is van groot belang. Reacties hierop vanuit de archiefwereld moeten nog volgen.