Inlichtingendiensten en het ministerie van Defensie zijn niet in staat de digitale dreigingen van andere landen, zoals met name die van Rusland, het hoofd te bieden. Een nieuw op te richten centraal orgaan moet die dreigingen uit het buitenland in kaart brengen en permanent in de gaten houden.
Lees verder op AG Connect.