De gegevens van Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg gaan ook beschikbaar komen op Open Archieven. Het is de 59e archiefinstelling waarvan Open Archieven de gegevens toegankelijk maakt. De eerste collectie van het streekarchief die nu beschikbaar is zijn de militieregisters van Brielle.

NB: de website militeregisters.nl is ter ziele. Gelukkig dat een groot deel van de militieregister op Open Archieven beschikbaar zijn!