Het Regionaal Archief Zutphen heeft met behulp van vrijwilligers de registers van verstrekte paspoorten toegankelijk gemaakt. Het gaat om registers van ruim 2.200 paspoorten die in de jaren 1922-1933 door de gemeente Zutphen werden uitgegeven aan haar inwoners. Aan de beschrijving van de personen zijn ook foto's toegevoegd.
Ga naar Open Archieven.