In Nederland woont al decennia een grote groep Nederlanders, die voor een goed deel buiten onze landsgrenzen geboren is. Dan heb ik het over Nederlandse echtparen die woonden en werkten in Nederlands (Oost) Indië (N.O.I.) en daar ook kinderen kregen. En evenzeer over Indische Nederlanders, kinderen van Nederlandse mannen en Indische vrouwen.
Lees verder op de site van Pat Miebies.