De afgelopen weken zijn nieuwe toegangen op onze archieven gereed en online gekomen. Het gaat vaak om dwergarchieven, archieven met een omvang minder dan 1,5 m. Ditmaal zijn er ook verschillende familiearchieven (en een heerlijkheidsarchief) geïnventariseerd.
Lees verder op de site van het Gelders Archief.