De aanpak van Google om meer vrouwen te krijgen in het werknemersbestand is contraproductief, omdat die geen rekening houdt met natuurlijke verschillen tussen mannen en vrouwen, schreef een kritische Google-medewerker. Het gaat daarbij om een aantal praktijken die als discriminerend worden ervaren. Zoals programma's, begeleiding en speciale opleidingen voor minderheden die niet openstaan voor Google-medewerkers die niet tot een minderheid behoren, voorrang en speciale behandeling voor minderheden bij sollicitaties en promoties en ingrepen in de organisatie om de diversiteit te verhogen.
Lees verder op AG Connect.