De Koninklijke Verzamelingen hebben zo’n vijftig stamboeken gedigitaliseerd en online toegankelijk gemaakt via VeleHanden. Met WieWasWie.nl kan iedereen sinds vandaag eenvoudig deze collectie doorzoeken. Wie weet was één van uw voorouders wel lakei, kamermeisje, koetsier of stalknecht. Sinds 1814 ondersteunt de hoforganisatie de koninklijke familie bij de uitvoering van haar taken. De hofhouding, onder andere bestaande uit de hofmaarschalk, de ceremoniemeester en de intendant, staat hen hierin bij. Zij staan ieder aan het hoofd van een hofdepartement en worden ondersteund door hun eigen personeel. Van lakeien tot kamermeisjes, van tuinmannen tot adjudanten en van stalknechten tot koetsiers.