De gemeente Geertruidenberg heeft in juni 2017 30.000 MB aan gemeentelijke bouwvergunningen op digitale wijze overgebracht naar het e-Depot van Regionaal Archief Tilburg. Zij hebben hiermee een primeur: het zijn de eerste data die duurzaam worden opgeslagen in het elektronisch depot van het archief in Tilburg. Via onze website zijn deze documenten online te doorzoeken en op te vragen. Voorheen was het alleen mogelijk bouwvergunningen in de studiezaal of bij de gemeente zelf te bekijken nadat de originelen uit het depot waren gehaald.
Lees hier verder.