Bij het HCO zijn naast een groot aantal algemene archieftoegangen ook weer een aantal nadere toegangen op geboorteakten van de Burgerlijke Stand verschenen. Het betreft:
Gramsbergen 1835 – 1878 (2852 akten)
Goor 1903 – 1912 (821 akten)

Deze nadere toegangen kunnen geraadpleegd worden via de HCO-website en via www.wiewaswie.nl.