Per 1 juli a.s. wijzigt er e.e.a. met geboorteakten. In geval van een levenloos geboren kind wordt de 'Akte van geboorte (levenloos)'i.p.v. de toevoeging ‘levenloos geboren’.
Zie ook Binnenlands Bestuur, het Koninklijk Besluit van 22 mei j.l. tot wijziging van het Besluit Burgerlijke Stand en een aantal reacties op Stamboomforum.