Deze maand 350 jaar geleden (1667) vond een van de meest gewaagde Nederlandse maritieme operaties ooit plaats. Michiel de Ruyter voer over de ketting bij Chatham en vernietigde een groot deel van Engelse vloot die daar voor anker lag. Op 8 juni herdenken Nederland en Groot-Brittannië samen deze gewaagde actie. In aanwezigheid van Zijne Hoogheid Prins Maurits van Oranje-Nassau, van Vollenhoven en de Commandant Zeestrijdkrachten, luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk vinden verschillende festiviteiten plaats op en rond de Medway.


 
Voor deze speciale gelegenheid meren ook Zr.Ms. Holland en Zr.Ms. Urania af in Chatham om het belang van de herdenking te onderstrepen. Daarnaast neemt Prins Maurits vanaf Upnor Catsle een vlootschouw af met als thema From fire to Friendship. Aansluitend opent de Prins in de Historical Dockyards de tentoonstelling ‘Dutch raid on the Medway’.
 
Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is de Nederlands Britse samenwerking steeds hechter geworden. Met name op maritiem vlak bestaan er sinds 1945 verschillende diepgaande samenwerkingen. Zo maken Britse en Nederlandse mariniers sinds 1972 deel uit van de United Kingdom / Netherlands Ampibious Force. Ook worden alle Nederlandse oorlogsschepen in hun opwerkperiode getest bij de Flag Officer Sea Training. Meer recent zijn Nederland, Groot-Brittannië, Noorwegen, Denemarken en de Baltische staten intensief gaan samenwerken in de Joint Expeditionair Force. Deze week maken ruim 200 Nederlandse mariniers onderdeel uit van de Britse Gernadier Guards tijdens de grote NAVO oefening van de Very High Readiness Joint Taskforce (VJTF) in Roemenië.
 
Tussen 1665 en 1667 vochten Nederland en Engeland de tweede van in het totaal vier zeeoorlogen uit. Ondanks initieel Brits succes keert het tij als Michiel de Ruyter in 1665 het commando over s ’landsvloot overneemt. De tweede Engelse zeeoorlog komt uiteindelijk tot een climax tijdens de slag om de Medway. Tijdens een gewaagde actie vaart De Ruyter met zijn vloot over de ketting bij Chatham, waar de Engelse vloot voor anker ligt. Een groot deel van de Engelse vloot wordt hierbij vernietigd waarna de oorlog wordt beëindigd met de vrede van Breda in 1667.