Op 11 april was de overdracht van het archief van de gemeente Woudenberg over de periode 1975-1995.

In het bijzijn van Ina Loovers, directeur Archief Eemland en Vincent Robijn gemeentearchivaris en Sjoukje Straub, collectiebeheerder Archief Eemland overhandigde burgemeester van Woudenberg, Titia Cnossen-Looijen, het dossier over schenking in 1985 door de Woudenbergse bevolking van het carillon aan de gemeente Woudenberg. Dit carillon hangt in de toren van het gemeentehuis. Hiermee werd het archief officieel overgedragen naar de archiefbewaarplaats bij Archief Eemland.

Het archief is openbaar op enkele stukken na. Via onze website kunt u de stukken bekijken en doorzoeken. Meer weten? Kijk dan hier.