De gegevens van de Burgerlijke Stand, het Bevolkingsregister 1913-1939 en de Repertoire notarieel archief 1842-1925 van het Haags Gemeentearchief zijn nu ook doorzoekbaar op Open Archieven.