In de afgelopen maand zijn de volgende archieftoegangen nieuw op de website van HCO verschenen:


Toegangsnummer 0008
Overijsselse rekeningen en andere stukken, afkomstig uit de Rekenkamer te Roermond, het zogenaamde ‘Spaanse Archief’, 1578 – 1632

Toegangsnummer 0134.1
Stukken van de Krijgsraad en Auditeur-Militair in het 7e Militaire Arrondissement, 1814 – 1830

Toegangsnummer 0169.1
Archief van de Koninklijke Nederlandsche Katoenspinnerij (KNKS) te Hengelo, 1863 – 1974

Toegangsnummer 0281.1
Archief familie Van den Santheuvel, 1597 – 1813

Toegangsnummer 0327
Staten van Overijssel, stukken uit het huisarchief Mensinge, 1556 – 1700

Toegangsnummer 0556
Archief van de Raden van Beroep voor de Directe Belastingen te Zwolle, 1915 – 1957

Toegangsnummer 0568.1
Familiearchief Van Hoevell, Haus Gnadenthal, Akten, 16e – 20e eeuw

Toegangsnummer 0599
Archieven van RIAGG Enschede en voorlopers, 1950 – 1982

Toegangsnummer 1365.3
Archief van de Gemeente Hasselt, 1813 – 1912

Toegangsnummer 1615
Stichting Woning Advies Commissie (WAC-)Zwolle
De volgende archiefblokken zijn bijgewerkt of aangevuld:
Toegangsnummer 0943
Rooms-Katholieke Bouwbond St.Joseph, afdeling Zwolle

Toegangsnummer 415.17
Fok- en Controlevereniging Almelo

Toegangsnummer 415.20
Coöperatieve Almelose Melkinrichting en Zuivelfabriek ACO te Almelo

Klik hier voor meer info.