In 2017 viert Middelburg dat het 800 jaar geleden stadsrechten kreeg. Maar hoe zit het nu precies met die stadsrechten van Middelburg? Want de originele oorkonde van het stadsrecht uit 1217 is verdwenen. Archivaris J.H. de Stoppelaar (1826-1908) schrijft daarover in 1883 de volgende noot: “De oorspronkelijke keur schijnt nog te hebben bestaan in het jaar 1549 bij de samenstelling van het oude Guldenregister; met andere stukken werd zij toen bewaard ‘in de groote ijzere kiste bij den segel van der stede’.”... Lees verder op Het Zeeuws archief.