De Tweede Wereldoorlog ligt inmiddels zover achter ons, dat er nog nauwelijks mensen zijn die het zelf hebben meegemaakt. Herdenken blijft juist daarom onverminderd belangrijk om blijvend te beseffen dat de vrijheid waarin we leven niet vanzelf gekomen is. Je er bewust van te zijn dat anderen zich voor onze vrijheid hebben ingezet en het meest kostbare hebben gegeven dat zij hadden: hun leven.

Zij, die voor onze vrijheid en voor de vrijheid van onze kinderen hebben gezorgd, verdienen het om nooit vergeten te worden.

Vrede moet je doorgeven. Oorlog moet je stoppen. Dat kan alleen door de herinnering levend te houden, ook als de tijd voorbij gaat en andere oorlogen en ellende onze aandacht opslokken. In EREVELD VOL LEVEN, een initiatief van de Oorlogsgraven-stichting, brengen we deze boodschap bijna letterlijk ‘tot leven’ waarbij we ook scholieren en studenten betrekken bij deze bijzondere en unieke manier van herdenken waarbij we niet alleen herdenken en herinneren maar ook de ontmoeting aangaan. Op een nog nooit eerder vertoonde manier. Juist na meer dan 70 jaar, waarin de jongere generaties steeds verder van de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog verwijderd raken, is het belangrijk om het herdenken tastbaar te maken en dichtbij te brengen.

In Herdenken 2.0 - EREVELD VOL LEVEN symboliseren wij de omgekomen mensen uit de oorlog door ons te verplaatsen in deze gewone mensen die buitengewone dingen deden. Bij elk graf van een burger, politiek gevangene, militair, een verzetsstrijder of van een Engelandvaarder op Ereveld Loenen komt een representant te staan van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht. Dit wordt vastgelegd in beeld en we betrekken jongeren en scholieren erbij door hen op een andere manier kennis te laten maken met het Ereveld Loenen.

Dit jaar is Nederlands-Indië het thema. De zeven erevelden op Java, waar 24.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers begraven liggen, worden op 1 mei 2017 bij de herdenking betrokken.

En vooral door een ervaring aan te bieden waar zij actief aan deel kunnen nemen. Niet als een waarnemer of toeschouwer naar het graf kijken en misschien uitrekenen hoe oud die persoon is die daar begraven is, maar door zelf plaats te nemen achter het graf en eens te ervaren wat er dan gebeurt. Je staat nog steeds op dezelfde grond anno 2017 maar op een plek van een jongen, paar jaar ouder dan jij, die gestorven is voor de vrede. Voor de vrijheid, die voor ons vanzelfsprekend is. Uit de grote media belangstelling en de indrukwekkende reacties, blijkt dat oude en jonge generaties Ereveld Vol Leven hebben om-armd. Nabestaanden, gezinnen, studenten, scholieren, veteranen en militairen waren ruim vertegenwoordigd en iedereen heeft deze nieuwe manier van herdenken als indrukwekkend en prachtig ervaren.

Op onze website vind je alle publicaties rond Ereveld Vol Leven op 2 mei 2016. Op de fotopagina vind je alle foto’s die wij tot nu toe hebben kunnen verwerken. Ereveld Vol Leven probeert nieuwe generaties te betrekken bij de geschiedenis en alle zaken waar onze voorouders voor hebben gestreden. En dat is van groot belang, omdat het aantal oog-getuigen en directe nabestaanden steeds verder afneemt.

Wij onderzoeken met elkaar hoe wij plek en stem kunnen geven aan diegenen die offers hebben gemaakt voor de vrijheid – hier in Nederland of elders in de wereld – die voor velen soms vanzelf-sprekend lijkt, waarin ook het zichtbaar maken van de impact voor direct nabestaanden en bij volgende generaties, een belangrijke rol speelt. Nationaal Ereveld Loenen is daarbij onze thuisbasis.
Meer informatie en aanmelden op onzze websites Oorlogsgravenstichting en Ereveld Vol LevenE-mail.