Na een succesvolle pilot in 2016 hebben het Noord-Hollands Archief, de gemeente Leiden en Erfgoed Leiden en Omstreken besloten om de samenwerking voort te zetten om de digitale archieven van de gemeente Leiden en Omstreken duurzaam toegankelijk te houden. Maandag 20 februari ondertekenden Lieuwe Zoodsma, directeur van het Noord-Hollands Archief, en Ariela Netiv, directeur van Erfgoed Leiden en Omstreken, de intentieverklaring tot het voortzetten van de samenwerking. Hiermee zijn inwoners van Leiden en Omstreken ook in de verre toekomst verzekerd van een digitale toegang tot openbare overheidsarchieven.

Gemeenten hebben de wettelijke plicht ervoor te zorgen dat digitaal gevormd archief raadpleegbaar is. Het Noord-Hollands Archief beschikt over een zogenaamd e-Depot, waarin digitaal gevormde informatie veilig en voor lang bewaard wordt. ‘Wij weten heel goed hoe we perkament uit de Middeleeuwen kunnen behouden en conserveren, maar het bewaren van digitaal gevormde informatie is een nieuwe tak van sport. Met deze samenwerking hebben we een belangrijke stap gezet om ook die informatie zonder kwaliteitsverlies voor de eeuwigheid te bewaren’, aldus Ariela Netiv, directeur van Erfgoed Leiden en Omstreken.

Digitale informatie duurzaam toegankelijk houden

Digitalisering en digitaal werken bij overheden zorgen er voor dat overheidsarchieven in toenemende mate digitale informatie bevatten. Het Noord-Hollands Archief beschikt sinds 2015 over een e-Depot, een operationele bewaarplaats voor het duurzaam toegankelijk bewaren van digitale archieven. ‘Net als de andere Regionale Historische Centra in Nederland maken we daarbij gebruik van de digitale infrastructuur van het Nationaal Archief,’ zegt Lieuwe Zoodsma, directeur van het Noord-Hollands Archief. ‘In 2017 zijn we gestart met het aansluiten van archiefvormers op ons e-Depot. Hiermee zijn en blijven de archieven ook in de toekomst toegankelijk. Ik ben erg verheugd dat we in Erfgoed Leiden en Omstreken en de gemeente Leiden onze eerste partners hebben gevonden, waarmee we als overheidsorganisaties gezamenlijk invulling geven aan het duurzaam toegankelijk houden van digitale informatie.’

Over het Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief gelooft in de onschatbare waarde van archieven voor onze samenleving. Ze zijn onmisbaar voor een gezonde democratie en een goed werkende overheid. Archieven verschaffen kennis en geven burgers wortels, die hen steviger doen staan. Het Noord-Hollands Archief is een deskundige partner voor overheden bij het borgen van de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van hun archieven en fungeert bovendien als hét informatiecentrum voor de geschiedenis van Noord-Holland en gemeenten in Kennemerland en Amstel- en Meerlanden.

Over Erfgoed Leiden en Omstreken

Erfgoed Leiden en Omstreken is hét kennis- en adviescentrum over erfgoed in de Leidse regio. Erfgoed Leiden brengt kennis van het verleden bij elkaar en maakt deze bruikbaar voor iedereen. Dat doen we vanuit de overtuiging dat erfgoed bijdraagt aan de kwaliteit en identiteit van de moderne samenleving.