11 miljoen krantenpagina's zijn belangrijke bron voor onderzoek naar familiehistorie. Op zaterdag 18 februari a.s.organiseert de Interesse Groep Genealogie van de Hobby Computer Club HCC weer een bijeenkomst. Zalencentrum Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, Baarn, aanvang 11 uur. Toegang is gratis.


Iemand die geïnteresseerd is in het verleden, geschiedenis of familiehistorie is vaak op zoek naar aanvullende informatie. Zeker bij stamboomonderzoek en familiegeschiedenis geeft juist dát nu een beetje extra sjeu aan een eventuele dorre opsomming van geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata. Een aantal keer per jaar organiseert HCC!genealogie een bijeenkomst waar dit soort onderwerpen aan de orde komt.

Kent u Delpher al?
Onder deze titel zal Frans Roelvink op zaterdagmiddag 18 februari in Het Brandpunt in Baarn een presentatie geven over Delpher, een project van de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met universiteiten, archieven en bibliotheken, dat gratis gebruikt kan worden. Hij laat de mogelijkheden en beperkingen zien en geeft tips voor handig gebruik. Ook zal hij kort aangeven waar nog meer kranten te vinden zijn. Aan de hand van concrete voorbeelden zal hij Delpher demonstreren. Delpher bevat inmiddels ongeveer 11 miljoen krantenpagina’s uit Nederland, Nederlands-Indië, de Antillen, Amerika en Suriname van 1618 tot 1995. Dit is zo’n 15 procent van alle kranten die ooit in Nederland zijn gepubliceerd. Half april 2016 zijn er 3 miljoen krantenpagina’s toegevoegd aan Delpher. Deze bestaan uit het NRC Handelsblad (1970-1995), het Algemeen Handelsblad (1875-1909) en ruim zeventig regionale titels, onder andere uit Twente, Brabant, Limburg en Groningen.

Publieksgeschiedenis en genealogie
Genealogie is van alle tijden. Het ontwikkelde zich door de eeuwen heen van een juridisch en aristocratisch fenomeen tot een hobby en een onderdeel van de populaire historische cultuur. Menig historicus en antropoloog heeft zich over het fenomeen gebogen, maar niemand heeft ooit de stap gezet om het gesprek aan te gaan met de genealogen zelf. Als publiekshistorica besloot Eva Bleeker de eerste stap te zetten om hier verandering in te brengen. Aan de hand van interviews en enquêtes schreef zij voor de Masteropleiding Publieksgeschiedenis haar afstudeerscriptie over de belevingen van genealogen en hun onderzoek, variërend van de manier waarop zij hier invulling aan geven tot hun meningen over digitalisering en de verhoudingen met historici. Deze lezing zal (wellicht) een feest van herkenning zijn, maar ook oproepen tot vragen, aanvullingen en discussie. Het doel is om een zo interactief mogelijke invulling aan de lezing te geven, waarin een uitwisseling van inzichten en standpunten kan plaatsvinden. Zo kan er een dialoog ontstaan over het delen van historische informatie en kennis, en kan met elkaar geprobeerd worden om het verleden te laten voortleven in het heden.