Vandaag 15 februari debatteert de Kamer over de Basisregistratie Personen (BRP) en de rol daarbij van het Bureau Ict Toetsing (BIT). Na dat debat zal dit stokoude ict-project vrijwel zeker verder gaan. In dit artikel schets de auteur waarom de BRP er, ook als de bouw verder perfect verloopt, niet zal komen. HCC!genealogie maakte zich al eerder ongerust over de vermeende opvolger van de GBA Gemeentelijke Basis Administratie.

Lees verder op Computable.