Het Regionaal Archief Nijmegen gaat ongeopende testamenten openmaken. Het zijn de laatste 30 gesloten testamenten in het archief. De stukken worden ontsloten, zodat deze beschikbaar worden voor onderzoek. De testamenten komen uit de 17de eeuw en zijn bruikbaar voor historici.

 

Digitaliseren
Het archief ontsluit deze stukken om ze te digitaliseren en te conserveren. De testamenten zijn nu nog in redelijk goede staat, maar ondertussen ook bijna 400 jaar oud. De stukken worden behandeld tegen verder verval en opgeslagen in het archief.

Stamboom

Het ontsluiten van testamenten komt niet zo heel vaak voor. De meeste testamenten werden in tweevoud opgemaakt. Het eerste testament werd dan geopend voor nabestaanden en het tweede bleef ergens liggen. Deze stukken zijn tegenwoordig belangrijk geworden voor onderzoek naar stamboom en stadsgeschiedenis. Op speciale aanvraag zijn de testamenten in te zien. Door deze te digitaliseren kan iedereen ze inzien.