75-Plussers zijn bezig met een online inhaalslag - niet alleen op pc's of laptops, maar ook op smartphones en tablets. 
L
ees verder op AG Connect.