Binnen de interessegroep Genealogie is het goed gebruik om van de door haar georganiseerde bijeenkomsten een zogenaamde livestream te maken. Het is het HCC!videoteam dat daar technisch altijd zorg voor draagt.

Helaas leent niet iedere lezing zich voor directe uitzending. Zoals bijvoorbeeld de eerste lezing op zaterdag 18 februari. Daar zal over een aantal stellingen worden gediscussieerd. Het bestuur vind i.o.m. het HCC!videoteam dat de opnamen daarvan eerst bewerkt moeten worden alvorens ze kunnen worden uitgezonden. Al was het maar om te voorkomen dat kijkers naar een eindeloze discussie moeten gaan kijken. Bij andere presentaties kan m.b.v. bewerking veel beter een PowerPoint-presentatie worden ingemonteerd.

Al met al reden genoeg voor het bestuur van HCC!genealogie om haar beleid in dezen aan te passen.