...

Toegevoegd aan database Archieven

Aan de database archieven Friesland is toegevoegd:naam: Cultuur Historisch Centrum De Tiidwerkgebied: Bolsward, Littenseradiel (Baarderadeel en Hennaarderdadeel), Nijefurd (Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, Hindeloopen, Stavoren en Workum), Sneek, Wûnseradiel, Wymbritseradiel (IJlst en Wijmbritseradeel)adres: Jongemastraat 2, 8701 JD Bolswardtelefoon: 14 0515website: https://detiid.nl/e-mail: RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_3780f884");RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_839ff270", true);      

24 augustus 2021

...

Westfries Archief start megaproject om 168.000 bouwdossiers te digitaliseren

Het Westfries Archief digitaliseert 660 meter archiefdozen met daarin ruim 168.000 bouwdossiers. Dat is volgens het archief onder meer nodig omdat bouwtekeningen dagelijks worden opgevraagd. Wie ze wil inzien moet nu nog naar de studiezaal komen om het papier in handen te krijgen. Naar verwachting zijn de documenten over vier jaar digitaal, al gaat daar heel wat monnikenwerk aan vooraf.Lees hier verder.

21 augustus 2021

...

Windows 11 gaat Edge pushen

Windows 11 gaat het gebruikers moeilijker maken om andere browsers te gebruiken dan het ingebouwde Edge. De aankomende nieuwe versie van Microsofts besturingssysteem wijzigt de instellingsmogelijkheden voor default-apps, wat resulteert in meer pushen van de eigen webbrowser. Browsermakers Mozilla, Opera en Vivaldi bespeuren herhaling van de geschiedenis.Lees hier verder.

21 augustus 2021

...

Kritiek lek in IoT-software raakt 83 miljoen apparaten

Een kritiek lek in software van ThroughTek maakt ruim 80 miljoen IoT-apparaten zeer kwetsbaar voor hacks. Het Amerikaanse beveiligingsorgaan CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) heeft de Taiwanese maker van de lekke software dringend verzocht voor een patch te zorgen.Lees hier verder.

19 augustus 2021

'Meld je aan voor de nieuwsbrief' van HCC!genealogie

'Abonneer je nu op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden