Aan de webstek van Alle Friezen zijn de geboorteakten met scans van Menaldumadeel 1919, Wijmbritseradeel 1920 en Franeker 1921 toegevoegd.

Op 6 en 7 juni 1943 vertrekken op twee kindertransporten bijna 1300 kinderen tot 16 jaar samen met hun moeders uit Kamp Vught naar Kamp Westerbork. Vanuit Westerbork zijn ze op 8 juni verder naar Sobibor in Polen gedeporteerd. De meeste zijn direct naar aankomst in vernietigingskamp Sobibor vermoord.
Lees hier verder en raadpleeg de database.

Veel Nederlanders hebben een Chinese voorouder uit Oost-Indië, Nederlands-Indië of Indonesië. Dit geldt zowel voor de Chinees-Indonesische gemeenschap als voor Indo-Europeanen. Op de vraag hoe dat te onderzoeken geven Tjabring van Egten en Maarten Fornerod het antwoord tijdens een bijeenkomst van de Indische Genealogische Vereniging op zondag 18 juni a.s. in de Agora te Voorburg. Op Vaderdag 2023 houden ze een toepasselijke ‘Voorvaderdag duolezing’.
Voor meer informatie, klik hier.

... omdat zij hebben gehoord hoe leuk en interessant je familiegeschiedenis kan zijn. Daarvoor zijn wel een paar adviezen te geven. Raadpleeg sites als Open Archieven en WieWasWie. Wordt lid van onze vereniging en raadplaag deze site regelmatig, kom naar onze gratis toegankelijke bijeenomsten, U steekt er altijd wat van op.
Maar veel informatie is in het bezit van archieven. Hoe werkt dat nou? Hoe zit dat nu in elkaar?

Daarover maakte het Waterlands Archief dit filmpje

JMW is een programma gestart rond Joods erfgoed en identiteit (JEI). Doel is om ontmoetingsplekken op te zetten ter versterking van Joodse identiteit én Joods erfgoed in de Mediene, de Joodse gemeenschap in Nederland buiten Amsterdam. Het Joodse leven was voor de oorlog geworteld tot in de kleinste dorpen. Daaraan herinneren honderden synagogen en begraafplaatsen, maar ook woonhuizen, winkels en fabrieken. Deze stenen restanten kunnen helpen het verleden dichterbij te brengen en binding te voelen met de Nederlands Joodse cultuur en geschiedenis.

De eerste driedaagse cursus gaat van start in Oost Nederland, regio Overijssel en Gelderland. Woon jij in deze regio of heb je historische banden hiermee? Dan kun je op zon dag 4 en 18 juni en 2 juli terecht. Het programma is bedoeld voor iedereen met een Joodse achtergrond.
Lees hier meer.

Aanstaande zaterdag 3 juni organiseert HCC!genealogie weer een bijeenkomst. Als te doen gebruikelijk ook weer een tweetal lezingen.
In de morgen aanvang 11 uur een lezing over GensDataPro, een computerprogramma voor het opslaan/verwerken van stamboomgegevens door Jacqueline Hofland-Poot en 's-middags een presentatie van Peter Eyckerman met als onderwerp het 'Analyseren van portretfoto’s'.

De bijeenkomst die GRATIS toegankelijk is wordt gehouden in het H.F. Witte Cultuur- en vergadercentrum aan het Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt. 

Lees hier verder.

Joost 'Het viswijf' Sneller (D66) pleitte vorige maand voor een lintje voor lintjesweigeraars. Want er is volgens hem een toenemend aantal gedecoreerden dat de onderscheiding terugstuurt omdat deze 'Koninklijk' is.
Minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot (CDA) liet navraag doen bij de Kanselarij der Nederlandse Orden.  Wat blijkt: het verhaal klopt niet. "Het weigeren van een lintje komt een enkele keer voor. Er is hen geen (recente) casus bekend waarin republikeinse gevoelens de reden was voor weigering; bescheidenheid wordt wel eens genoemd als reden", schrijft een ambtenaar aan de bewindsvrouwe.

Het flinke aantal accounts en de diverse, krachtige wachtwoorden daarvoor zitten eindgebruikers dwars. Consumenten voelen zich overweldigd en vertrouwen sterk op de functie 'wachtwoord opnieuw instellen'. Bijna een kwart van de Nederlandse gebruikers stelt dat zij "hun wachtwoorden voortdurend opnieuw instellen". Dit is één van de conclusies in het Customer Identity Trends Report 2023 van Okta, aanbieder van identiteits- en toegangsbeheer.
Lees hier verder.

Per 11 april is het Stadsarchief Amsterdam overgegaan op een nieuw collectiebeheersysteem. Dat is de plek waar de Inventarissen, Indexen en Beeldbank digitaal opgeslagen staan. Wat verandert er in de praktijk?
Lees er hier meer over.

Iedereen heeft weleens een bericht via Whatsapp verstuurd waarin typefouten staan, woorden ontbreken of onduidelijke info staat. Een verzonden bericht kun je bewerken, maar er zit wel een addertje onder het gras.
Lees hier verder.

Het Streekarchief Midden-Holland heeft een overeenkomst afgesloten met Preservica voor een ‘e-depot’: een digitaal depot voor het beheren, bewaren en beschikbaar stellen van digitale archieven.
In het oude stadhuis van Schoonhoven vierden medewerkers van het streekarchief, ambtenaren van de in het archief deelnemende gemeenten en bestuursleden dit hoogtepunt.
Lees hier verder.

Op zaterdag 3 juni a.s. kunnen mensen die geïnteresseerd zijn in familiegeschiedenis weer terecht bij HCC!genealogie die op die datum in De Bilt weer een Landelijke Bijeenkomst organiseert. Er worden een tweetal presentaties gegeven. 

In de morgen 'Computerprogramma voor het opslaan van stamboomgegevens' door Jacqueline Hofland-Poot en 's-middags 'Analyseren van portretfoto’s'door  Peter Eyckerman.
Lees hier verder.

 

Het boekenmagazijn van de KB wordt volgens de plannen de ‘schatkamer’ van de nationale bibliotheek van Nederland. Het voorlopig ontwerp geeft een beeld van het magazijn zoals opdrachtgever het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) dat naar verwachting in 2026 op de grens van de gemeente Delft en Midden-Delfland oplevert.
Lees hier verder.

Nederlanders vertrouwen hun overheid steeds minder met persoonsgegevens. Dat blijkt uit het Privacy Marktonderzoek 2023 van KPMG. In de afgelopen vijf jaar is het aantal burgers met vertrouwen gedaald van 32% naar 19%, door enkele grote gebeurtenissen. Voor de komende jaren doemen nog nieuwe ontwikkelingen op die het vertrouwen kunnen aantasten
Lees hier verder.

Herinnert u het zich nog? De school waar u les heeft gehad, hoe het gebouw er ook weer uitzag? Kijk eens of dat gebouw ook terug te vinden is in het archief van Het Nationaal Onderwijsmuseum. Het Nationaal Onderwijsmuseum heeft namelijk meer dan 4000 historische (prentbrief)kaarten met afbeeldingen van scholengebouwen in de collectie. En die zijn nu voor iedereen te zien op de nieuwe interactieve website www.verScholenopdekaart.nl. En achter elk schoolgebouw zit een persoonlijk verhaal. Die verhalen wil het museum met u delen.

Lees hier verder.