Afdrukken

Heraldiek is het historische fenomeen dat mensen, hetzij als individu of als representant van een gemeenschap, en ook wel die gemeenschappen zelf, zich kenbaar maken door middel van visuele kentekens die we wapens plegen te noemen. Ook de wetenschap die dit fenomeen bestudeert wordt
heraldiek genoemd.

Een familiewapen is een embleem van een persoon als representant van een familie, dat voldoet aan de regels van de blazoenkunst, dat wil zeggen:

 

Symboliek van wapens
De heraldische voorstellingen op wapenschilden kunnen voorkomen worden 'stukken' genoemd. Ze worden ingedeeld in geometrische- en natuurlijke stukken. Hun aantal is in wezen onbeperkt. In principe kan iedere figuur in een wapenschild voorkomen, mits hij voldoet aan de eisen van stilering etc.

Geometrische figuren hebben op zichzelf geen betekenis en ze worden in de moderne heraldiek daarom lang niet zo vaak meer toegepast, tenzij om een goede vlakverdeling te krijgen en/of de natuurlijke stukken van elkaar te scheiden.Wapens worden wel ingedeeld in de volgende categorieën