Wat betekent dat?
Het begrip ‘genealogie’ is afgeleid van de Griekse taal. ‘Genea’ betekent geboorte of geslacht en ‘logos’ is ‘woord’, ‘verhandeling’ of ‘leer’. Genealogie is ook het werken aan de eigen familiegeschiedenis. Deze boeiende maar tijdrovende hobby wordt steeds meer beoefend. Wie wil er eigenlijk niet weten wie zijn of haar voorouders waren, waar ze vandaan kwamen en wat ze deden? Nieuwsgierig is de mens nu eenmaal altijd naar zijn afkomst geweest, ook in
vroegere eeuwen.


De vroegste stamreeksen vinden we in het Oude Testament van de Bijbel, stamreeksen van Adam, Abraham, David en Jezus. Het Europa van de vroege en latere middeleeuwen kende eveneens belangstellenden voor genealogische begrippen in de personen van Koninklijken bloede, ridders en adel.


Vanaf de 17e eeuw werd er steeds officiëler over adellijke families geschreven.


In de 19e en 20e eeuw wordt genealogie meer en meer beoefend door de ‘gewone man’. In die tijd werden verenigingen en tijdschriften opgericht. Het zoeken naar de voorouders is als het ware een begin maken aan een bijna oneindige legpuzzel, waarvan je in de loop van de tijd steeds meer losse stukjes vindt en aan elkaar kunt passen.


Een genealogie, parenteel, stamreeks of kwartierstaat
Zowel een genealogie als een parenteel is een standaard uitwerking van een stamboom. Het startpunt is de oudst bekende voorvader, gevolgd door zijn nazaten. Bij een genealogie worden daarbij alleen de mannelijke nakomelingen (met vrouw en kinderen) vermeld. In een parenteel worden tevens de vrouwelijk nakomelingen (met man en kinderen) vermeld.


Een stamreeks is een overzicht van alle voorouders in mannelijke lijn, van heden naar verleden.

Een kwartierstaat is een overzicht van alle voorouders in mannelijke en vrouwelijke lijn, van heden naar verleden. Per generatie verdubbelt het aantal personen. Een kwartierstaat lijkt een beetje op een omgekeerde parenteel. De naam is ontstaan uit de vier kwartieren van een wapenschild, waarin men dan de wapens van de vier grootouders plaatste.


Kwartierstaat en getallen
Elke generatie terug betekent een vermenigvuldiging van het aantal voorouders met 2. In het onderstaande schema staan de theoretische aantallen voor de eerste twintig generaties.


Aantal Generatie personen

I 2
II 4
III 8
IV 16
V 32
VI 64
VII 128
VIII 256
IX 512
X 1.024
XI 2.048
XII 4.096
XIII 8.192
XIV 16.384
XV 32.768
XVI 65.536
XVII 131.072
XVIII 262.144
XIX 524.288Dit zijn getallen waarmee we wat moeite hebben om ze te begrijpen. Dit totale aantal zal ook nooit gevonden worden. Meestal komen we bij het onderzoek niet verder dan enkele eeuwen terug.