Historische werkgroep Kynhout De Knipe Werkgroep Kleinhout

Naam:  Historische werkgroep Kynhout De Knipe Werkgroep Kleinhout  Werkgebied:  De Kniepe Secretaris:  Anneke Durkstra Adres:  Ds. Veenweg 30, 8456 HR De Knipe  Telefoon:   Website:  https://kynhout.jouwweb.nl/ E-mail:    

18 maart 2024

...

Cultuur Historisch Centrum De Tiid

Naam: Cultuur Historisch Centrum De Tiid Soort: Regionaal archief Behandelt: Bolsward, Littenseradiel (Baarderadeel en Hennaarderdadeel), Nijefurd (Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, Hindeloopen, Stavoren en Workum), Sneek, Wûnseradiel, Wymbritseradiel (IJlst en Wijmbritseradeel) Telefoon: 14 0515 Bezoekadres: Jongemastraat 2, 8701 JD Bolsward Afkorting: ? Website: www.detiid.nl E-mail: RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_2871b67d", true);RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_c4d306e9");RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_84ae7dd2", true);

23 augustus 2021

...

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Naam: Streekarchivariaat Noordoost-Friesland Soort: Regionaal archief Behandelt: Workum, Hindeloopen, Stavoren, grietenij Hemelumer Oldeferd en Noordwolde Postadres: Postbus 369, 9100 AJ  Dokkum Bezoekadres: Brokmui 62, 9101 EZ  Dokkum Afkorting: SANOF Website: www.hicnof.nl E-mail: RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_94b1dfb1");RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_83239ea6", true);

29 december 2016

...

Provinciaal Archief Friesland / Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar

Naam: Provinciaal Archief Friesland / Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar Soort: Provinciaal archief Behandelt: Friesland Postadres: Postbus 2637, 8901 AC  Leeuwarden Bezoekadres: Boterhoek 1, 8911 DH  Leeuwarden Afkorting: RAF Website: www.tresoar.nl E-mail: RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_901f2212");RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_7be049cf", true);

29 december 2016

...

Historisch Centrum Leeuwarden

Naam: Historisch Centrum Leeuwarden Soort: Gemeentelijk archief Behandelt: Leeuwarden Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Boarnsterhim, Grou, Jirnsum, Friens, Idaerd, Eagum, Warten, Wergea, Warstiens en Reduzum) Postadres: Postbus 21000, 8900 JA  Leeuwarden Bezoekadres: Groeneweg 1, 8911 EH  Leeuwarden Telefoon: 058 233 23 50 Afkorting: HCL Website: www.historischcentrumleeuwarden.nl E-mail: RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_cc2d12c3");RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_b012677f", true);

29 december 2016

'Meld je aan voor de nieuwsbrief' van HCC!genealogie

'Abonneer je nu op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden