Agenda

Landelijke Bijeenkomst + ALV HCC!genealogie De Bilt
Zaterdag, 01 Oktober 2022, 10:00 - 16:00
door John Glaser

Namens het bestuur nodig ik u uit om op zaterdag 1 oktober 2022 de 3e Landelijke Bijeenkomst van 2022 van HCC!genealogie bij te wonen.

Van de presentaties worden video-opnames gemaakt. 

De bijeenkomst zal worden gehouden in het H.F. Witte Cultuur- en vergadercentrum, Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt.

10:00 uur Aanvang ALV

De agenda van de Algemene Ledenvergadering luidt als volgt:

 1. Opening en mededelingen.
 1. Vaststellen van de agenda.
 1. Ingekomen stukken.
 1. Notulen Algemene Ledenvergadering van 12 oktober 2019. Klik hier voor de notulen (Achter inlog met HCC-account)
 1. Bestuurszaken.
 1. Jaarverslag van het bestuur over 2021. 
 1. HCC!genealogiedag op zaterdag 19 november 2022 in Eindhoven.
 1. Gens Humana themanummer en USB-stick.
 1. Ledenbijeenkomsten vinden in 2023 plaats op 4 maart, 3 juni en 30 september, de laatste is tevens de datum van de Algemene Leden Vergadering.
 1. Rondvraag.
 1. Sluiting.

Pauze tot 11.00 uur.

De agenda van de Ledenbijeenkomst luidt als volgt:

Om 11.00 uur:

GeneaKnowhow door Paul Balm (voorzitter)

“Digitale Bronbewerkingen Nederland en België” is de meest bekende site van het platform geneaknowhow.net, eind vorige eeuw tot stand gekomen op initiatief van Herman de Wit en Hein Vera.

Doel is het bieden van ondersteuning bij genealogisch onderzoek in de brede zin van het woord. We proberen onderzoekers nieuwe aanknopingspunten te bieden, niet door pasklare antwoorden aan te bieden, maar door ‘eigen’/actief onderzoek in primaire en secundaire bronnen te stimuleren.

De site is gestart in 1997 en bevat inmiddels de grootste verzameling links naar vrij toegankelijke genealogische bronbewerkingen in de Benelux (> 20.000 links) en is zodoende een druk bezochte bron van informatie. Vermeldingen zijn gerangschikt per provincie, regio en plaats.

Om de continuïteit te waarborgen is Geneaknowhow sinds 2009 een stichting (zonder winstoogmerk). Vastgelegd is onder meer dat de sites reclamevrij blijven, de exploitatie wordt mogelijk gemaakt door donateurs. Alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht. Voor het beantwoorden van onderzoeksvragen is helaas geen capaciteit, een uitzondering maken we incidenteel voor vragen uit USA, Canada en Australië.

Een deel van de bewerkingen waar naar verwezen wordt door de Stichting zelf beheerd. Het betreft afbeeldingen van bronmateriaal op Van Papier Naar Digitaal (VPND) en originele bronbewerkingen aangeleverd door onderzoekers (Geneascript), beide te bereiken via de startpagina geneaknowhow.net.

Tijdens de lezing zal Paul Balm (voorzitter Stichting Geneaknowhow) kort de geschiedenis van de onderdelen van Geneaknowhow behandelen en vervolgens een selectie tonen uit het uitgebreide aanbod.

Pauze van circa 12.30 tot 13.30 uur

Heraldiek door René Vroomen (wapenheraut)

De Stichting Nederlands Genootschap voor Heraldiek (NGH) is opgericht op 18 november 2014. Het bestuur maakt zich zorgen over de afkalving en versnippering van het ‘heraldisch landschap’ in Nederland en tracht dit een halt toe te roepen en in positieve zin om te buigen middels een onafhankelijke organisatie op dit gebied.

De stichting NGH streeft het volgende na:

Het bevorderen van de uitoefening van de heraldiek (de wetenschap die zich bezig houdt met de betekenis van familiewapens en andere heraldische wapens) als cultureel erfgoed in Nederland maar ook daar buiten en het verrichten van wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het beleid van het Genootschap kent hiervoor twee speerpunten:

het vergroten van de kennis over de heraldiek als cultuurhistorisch fenomeen en
het stimuleren van de ‘levende’ heraldiek’ in de dagelijkse wereld.

Belangrijke activiteiten van het NGH zijn:

 • Uitgave van het heraldisch tijdschrift Blazoen;
 • Het uitgeven van wapenbrieven aan geestelijken, corporaties en families;
 • Het vastleggen van drie wapenregisters:
 1. Kerkelijk wapenregister
 2. wapenregister Corporaties
 3. wapenregister Familienamen

Tot slot

Voor diegenen die een laptop hebben en mee willen nemen, worden daartoe uitgenodigd, want na de presentaties kunt u algemene vragen stellen over genealogie en de relevante programma’s. 

15.30 uur 

Sluiting door de Voorzitter. 

Tot ziens in De Bilt.

In de directe omgeving van de vergaderlocatie is voldoende parkeergelegenheid.

Voor een routebeschrijving klik hier.

Locatie H.F. Witte Cultuur- en vergadercentrum
Henri Dunantplein 4
De Bilt
Utrecht
3731 CL
Nederland